บทความ

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561 นายอดุลย์ จันทร์คง รอง หส.ผศ.ต.ก. เเละทีมงาน เดินทางออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่เเก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ เเละครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการยากไร้ ในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย

เชิดชูวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้กล้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ผศ.ต.ก.
รูปภาพ
เมื่อ 20 ธ.ค.60 ผศ.ต.ก. ได้จัดฝึกอบรมโครงการต่อยอดช่างซ่อมรองเท้าเบื้องต้น โดยมี นายบุญธรรม   ทองพิจิตร  นายอำเภอคลองลานเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม เเละนายเเสวง   จันทร์เกิด  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง มอบวุฒิบัตรเเละเป็ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

รูปภาพ
เมื่อ 15,20,21,23 เเละ 24 พ.ย.60 นางพิมพ์บุษบง อยู่ศรีสกุล ผช.หส.ต.ก. เเละคณะเดินทางไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก ที่ อ.เเม่สอด อ.ท่าสองยาง จว.ตาก ,อ.ปางศิลาทอง จว.กำเเพงเพชร อ.ลับเเล จว.อุตรดิตถ์ เเละอ.ศรีนคร จว.สุโขทัย พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ.ในพื้นที่

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 นางสาวสมจิตร น่วมนวล หัวหน้างานส่งเคราะห์ ผศ.ต.ก. พร้อมพนักงาน ผศ.ต.ก ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการเเละยากจน ในพื้นที่ อ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร 🤗🤗 🤗🤗
🤗
รูปภาพ
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 นางพรรณี นุ่มเนื้อ หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ต.ก. พร้อมพนักงาน ผศ.ต.ก ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการเเละยากจน ในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย โดยมี นายรุ่งโรจน์ ระมัดระวังภัย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสุโขทัย ร่วมเยี่ยมเยียนเเละ ให้การดูเเลทหารผ่านศึกในพื้นที่ด้วย.🤗🤗🤗🤗🤗

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 นางพิมพ์บุษบง   อยู่ศรีสกุล  ผช.หส.ผศ.ต.ก. เดินทางเพื่อตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯ วัน   เเหวนะ เพื่อเเก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เเละตรวจเยี่ยม รปภ.สปภ.อผศ. อ.ท่าสองยาง เเละอ.เเม่ระมาด จว.ตาก