วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 นางสาวสมจิตร น่วมนวล หัวหน้างานส่งเคราะห์ ผศ.ต.ก. พร้อมพนักงาน ผศ.ต.ก ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการเเละยากจน ในพื้นที่ อ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร

🤗🤗
🤗🤗


🤗


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 นางพรรณี นุ่มเนื้อ หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ต.ก. พร้อมพนักงาน ผศ.ต.ก ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ที่พิการเเละยากจน ในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย โดยมี นายรุ่งโรจน์ ระมัดระวังภัย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสุโขทัย ร่วมเยี่ยมเยียนเเละ
ให้การดูเเลทหารผ่านศึกในพื้นที่ด้วย
.
🤗🤗🤗🤗🤗


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 นางพิมพ์บุษบง   อยู่ศรีสกุล  ผช.หส.ผศ.ต.ก. เดินทางเพื่อตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯ วัน   เเหวนะ เพื่อเเก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เเละตรวจเยี่ยม รปภ.สปภ.อผศ. อ.ท่าสองยาง เเละอ.เเม่ระมาด จว.ตาก


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560   นายอดุลย์   จันทร์คง  รอง หส.ผศ.ต.ก.  พร้อมด้วยพนักงาน  ผศ.ต.ก.ร่วมงานสถาปนา มทบ. 310  ครบรอบปีที่ 37   ณ  มณฑลทหารบกที่ 310  อ.เมืองตาก จว.ตาก


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 

นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.ต.ก. เเละ พ.ต.ชัยฤกษ์ มีชำนะ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ต.ก.
เดินทางเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่สูงอายุ พิการ เเละยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสอบประวัติเเละให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่ อ.ฟากท่า , อ.น้ำปาด เเละ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


   ประมวลภาพงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (วันทหารผ่านศึก)

ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 
นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก
 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของ รปภ.อผศ. 
ที่ปฏิบัติงานประจำ ธ.ก.ส. สาขาในสังกัด สนจ.จว.ตาก
 ณ ห้องประชุม ธ.ก.ส. สาขาเเม่สอด จว.ตาก