วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 

นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.ต.ก. เเละ พ.ต.ชัยฤกษ์ มีชำนะ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ต.ก.
เดินทางเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่สูงอายุ พิการ เเละยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสอบประวัติเเละให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่ อ.ฟากท่า , อ.น้ำปาด เเละ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


   ประมวลภาพงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (วันทหารผ่านศึก)

ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 
นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก
 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของ รปภ.อผศ. 
ที่ปฏิบัติงานประจำ ธ.ก.ส. สาขาในสังกัด สนจ.จว.ตาก
 ณ ห้องประชุม ธ.ก.ส. สาขาเเม่สอด จว.ตาก
เมื่อวันที่ 20 เเละ 21 มกราคม 2560
 ผศ.ต.ก. รวมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเเละทำบุญตักบาตร 
วันครบรอบ 100 วัน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เสด็จสวรรคต ซึ่งตามกำหนดการ เรียกว่าเป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน หรือ “สตมวาร” 
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ผศ.ต.ก. นำโดย นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก พร้อมพนักงาน ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ณ เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559


เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค.59

 นายบุญเลิศ สนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เเละคณะ 

ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกฯ เเละเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ในพื้นที่จังหวัดตาก


วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559


เมื่อวันที่  19 ธ.ค.59
ผศ.ต.ก. โดย นายอดุลย์   จันทร์คง รอง หส.ผศ.ต.ก.
เดินทางปฏิบัติงานตรวจโครงการขุดลอกคูคลอง ขุดสระหนองไฟไหม้ อ.พบพระ จว.ตาก
เเละเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการะเเละยากจน อ.เเม่ระมาด จว.ตาก